Nacionalna info linija za ovisnosti

Trebate li informacije kome se obratiti za savjet ili pomoć ako vi ili netko vama blizak ima problem s ovisnošću? Obratite nam se radnim danom od 9 do 16h.

Kockanje

Ovisnost o kockanju

Problemi s kockanjem mogu zadesiti bilo koju osobu, bez obzira na životni put. Kockanje može prerasti iz zabave bez posljedica u nezdravu opsesiju s ozbiljnim posljedicama. Bez obzira kladi li se na sportske događaje, igraju jednokratne srećke, rulet, poker ili igraju igre na automatima u automat klubovima, problem s kockanjem može opteretiti odnose, ometati rad i dovesti do financijskih poteškoća.

Svaka 3. osoba

u Hrvatskoj igra igre na sreću

1.4-2.4%

osoba u Hrvatskoj ovisno je o kockanju

Kod igranja igara na sreću potrebno je napraviti razliku između legalnih i ilegalnih priređivača, ali treba uzeti u obzir i različite vrste igara s obzirom na njihov ovisnički (adiktivni) potencijal. Igranje igara na sreću je ekonomski vrlo značajna aktivnost za nacionalne ekonomije jer je sudjelovanje u igrama na sreću unutar zakonskih okvira izvor prihoda koje država koristi za socijalnu dobrobit.

Istovremeno, razvoj problematičnog kockanja i/ili ovisnosti o kockanju predstavlja značajan trošak za državu, posebno zbog pada radne produktivnosti građana te brojnih financijskih, zdravstvenih, socijalnih i ponašajnih problema koji crpe intervencije u okviru sustava zdravstva, socijalne skrbi i pravosuđa.

Vrste kockanja

Socijalno kockanje je kulturno prihvatljiva zabava i rekreacija koja nema zaokupljujući karakter, ne donosi psihičke ili društvene posljedice, postoji kontrola nad vremenom, novcem i porivom za kockanjem. Drugim riječima, socijalno prihvatljivo kockanje odnosi se na ulaganje novca koji se, ako se i izgubi, smatra cijenom zabave i to zabave u kojoj je najizgledniji upravo gubitak novca, a koje ne uzrokuje ozbiljnije negativne posljedice po osobu, obitelj ili društvo.

Problematično kockanje je ono kod kojeg postoji problem s kockanjem i bez potpunog gubitka kontrole. Problematično kockanje je svako kockarsko ponašanje koje narušava život. Ako je osoba zaokupljena kockanjem, sve više vremena i novca troši na to, suočava se s gubitcima ili se kocka unatoč ozbiljnim posljedicama u svom životu, suočava se sa problematičnim kockanjem koje može voditi u ovisnost.

Ovisnost o kockanju poznata je i kao patološko kockanje ili kompulzivno kockanje. Patološki kockar ne može kontrolirati impuls za kockanjem, čak i kada to ima negativne posljedice za tu osobu ili osobe iz bliže društvene okoline. Ono je prihvaćeno kao psihički poremećaj u Dijagnostičkom i statističkom priručniku za duševne bolesti (DSM-III) još 1980. godine te se tada klasificira kao poremećaj kontrole nagona. Osoba ima sve snažniji osjećaj napetosti ili uzbuđenja prije tog čina, a dok traje osjeća užitak, zadovoljenje ili olakšanje. Kockanje može biti redovito ili epizodično, a tijek poremećaja je progresivan. S vremenom se povećava učestalost i uzbuđenje pri kockanju, ali i količina uloženog novca. U najnovijoj verziji MKB 11 priručnika ono spada pod ponašajne ovisnosti, a razlikujemo online i offline (zemaljsko) kockanje.

Kontakte ustanova koje se bave problematikom ovisnosti u vašem gradu ili županiji možete pronaći u mapi kontakata.

Ako niste sigurni u kojoj ustanovi potražiti savjet ili pomoć, kontaktirajte našu Info liniju.

Simptomi ovisnosti
o kockanju

Da bismo mogli govoriti o ovom poremećaju, trebaju biti zadovoljena najmanje tri kriterija.

Izvor: Američka Psihijatrijska Udruga: Dijagnostički i statistički priručnik za mentalne poremećaje (DSM-5)

1

Preokupiranost kockanjem, poput konstantnog planiranja kockarskih aktivnosti i/ili načina dolaska do veće količine novca

2

Potreba za kockanjem sa sve većim iznosima novca, a kako bi se postigla ista razina uzbuđenja

3

Bezuspješni pokušaji kontrole, smanjenja ili prekida kockanja

4

Osjećaj nemira ili razdražljivosti kada osoba pokuša smanjiti kockanje

5

Kockanje kako bi osoba pobjegla od problema ili ublažila osjećaje bespomoćnosti, krivnje, anksioznosti ili depresije

6

Nastojanje da se kockanjem vrati izgubljeni novac kockanjem (tzv. lov gubitaka ili ganjanje gubitaka)

7

Preokupiranost kockanjem, poput konstantnog planiranja kockarskih aktivnosti i/ili načina dolaska do veće količine novca

8

Potreba za kockanjem sa sve većim iznosima novca, a kako bi se postigla ista razina uzbuđenja

Neki ljudi s problemom kockanja mogu imati periode remisije – razdoblja u kojima manje ili uopće ne igraju. No bez liječenja, remisija obično nije trajna. Ovisnost o kockanju ili problematično kockanje često je povezano s drugim poremećajima ponašanja ili raspoloženja. Mnogi problematični kockari također se suočavaju s problemima zloupotrebe psihoaktivnih tvari, ADHD-om, stresom, depresijom, anksioznošću ili bipolarnim poremećajem.

Da bi se prevladali problemi s kockanjem, također će se morati adresirati i svi drugi problemi mentalnog zdravlja.

Skala samoprocjene problematičnog kockanja:
Koliko ste puta u posljednjih 12 mjeseci…

Nikad: 0

Ponekad: 1

Većinu vremena: 2

Uvijek: 3

PGSI test: Ferris, J. i Wynne, H. (2001). The Canadian problem gambling index: Final report. Submitted for the Canadian Centre on Substance Abuse.

Činjenica: Osoba s problemom kockanja može se kockati često ili rijetko.

Činjenica: Problemi uzrokovani pretjeranim kockanjem nisu samo financijski. Previše vremena utrošenog na kockanje također može dovesti do problema u odnosima i s pravom, gubitka posla, problema s mentalnim zdravljem, uključujući depresiju i anksioznost, pa čak i samoubojstva.

Činjenica: Problemi s kockanjem utječu na ljude svih razina inteligencije i svih pozadina. Osobe koje su prethodno bile odgovorne i čvrsto volje jednako su podložne razvoju problema s kockanjem kao i bilo tko drugi.

Činjenica: Problematični kockari često pokušavaju racionalizirati svoje ponašanje. Okrivljavanje drugih je način da se izbjegne preuzimanje odgovornosti za vlastite postupke, uključujući ono što je potrebno za prevladavanje problema.

Činjenica: Brža rješenja mogu se činiti ispravnima. Međutim, izvlačenje kockara iz dugova može stvarno pogoršati stvari omogućavajući im da nastave sa svojim problemima s kockanjem.

Mitovi i činjenice
o kockanju

Česta pitanja vezana uz ovisnosti o kockanju​

Niste pronašli odgovor na pitanje? Nazovite Info liniju!

Zavodu za javno zdravstvo vaše županije možete se obratiti za termin savjetovanja koje provode stručni djelatnici službama za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti. Za termin savjetovanja možete se naručiti telefonskim putem ili mailom, a za savjetovanje nije potrebna uputnica. Na savjetovanju ćete dobiti informacije o daljnjim koracima vezanim uz liječenje. Kontakte županijskih zavoda za javno zdravstvo možete pronaći u mapi kontakata.

Bolnici koja ima specijalizirani odjel/dnevnu bolnicu za liječenje osoba koje imaju problem s kockanjem (Klinika za psihijatriju Sveti Ivan u Zagrebu) ili bolnicama u vašoj županiji koje imaju ustrojen odjel za psihijatriju. Moguće je naručiti se na inicijalni razgovor telefonskim putem ili mailom. Za liječenje u bolnici potrebna je uputnica koju izdaje liječnik opće/obiteljske medicine. Kontakte bolnica možete pronaći u mapi kontakata.

Terapijskim zajednicama. Osobe koje žele uspostaviti apstinenciju/uspostavile su apstinenciju mogu se prijaviti za boravak u jednoj od terapijskih zajednica koja djeluje u Hrvatskoj. U terapijskoj zajednici osobe borave od nekoliko mjeseci do 3 godine. Ovisno o tome kako je zajednica uređena, razlikuje se i način ulaska u zajednicu. Kako bi saznali više informacija o radu terapijske zajednice, dokumentima koje je potrebno prikupiti prije dolaska u zajednicu te kako bi dogovorili pripremni razgovor, kontaktirajte samu terapijsku zajednicu. Koje sve vrste zajednica postoje (vjerske, sekularne, namijenjene muškarcima, namijenjene ženama, namijenjene majkama s djecom i dr.) i gdje se nalaze u Hrvatskoj možete pronaći u mapi kontakata.

Udrugama koje djeluju u području ovisnosti. Udruge nude različite usluge, kao što je mogućnost savjetovanja, održavanje klubova liječenih ovisnika o kocki, podjela informativnih i edukativnih materijala i sl. Kontakte udruga koje u Hrvatskoj pružaju usluge osobama koje imaju problem s kockanjem možete pronaći u mapi kontakata.

Klubovima liječenih ovisnika o kocki (KLOK) u sklopu kojih se, pod stručnim vodstvom održavaju redoviti susreti osoba koje apstiniraju od kockanja. U Hrvatskoj djeluje nekoliko klubova koji su uspostavljeni u sklopu udruga i društva Crvenog križa. Kontakte klubova liječenih ovisnika o kocki možete pronaći u mapi kontakata.

Info linija za ovisnosti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Ako niste sigurni kome se obratiti za savjet ili pomoć, kontaktirajte Info liniju za ovisnosti. Putem linije dobit ćete kontakt podatke ustanova i/ili udruga koje djeluju na području vašeg grada/županije.

Uvjet da osoba započne liječenje od ovisnosti jest njena odluka i želja za liječenjem, stoga osobu ne možemo „prisiliti“ na liječenje. S osobom možemo iskreno pričati o njenoj ovisnosti, informirati ju kome se može obratiti u svrhu liječenja te osobi biti podrška u procesu liječenja.

Sigurnosnu mjeru obveznog liječenja od ovisnosti koja je propisana Kaznenim zakonom može izreći sud. Mjera obveznog liječenja od ovisnosti izriče se osobi koja je počinila kazneno djelo pod odlučujućim djelovanjem ovisnosti o alkoholu, droge ili druge vrste ovisnosti, ako postoji opasnost da će zbog te ovisnosti u budućnosti počiniti teže kazneno djelo.

Osobu s težim duševnim smetnjama koja zbog tih smetnji ozbiljno i izravno ugrožava vlastiti ili tuđi život, zdravlje ili sigurnost može se primiti u psihijatrijsku ustanovu, sukladno postupku za prisilno zadržavanje i prisilni smještaj koji su propisani Zakonom o zaštiti osoba s duševnim smetnjama. Odluku o prisilnom zadržavanju donosi liječnik opće/obiteljske medicine ili psihijatar, a odluku o prisilnom smještaju po žurnom postupku donosi sud.

Potreban vam je kontakt institucije ili organizacije koja pruža usluge osobama s problemom ovisnosti?

Potreban vam je kontakt institucije ili organizacije koja pruža usluge osobama s problemom ovisnosti o kockanju?

Skip to content