Nacionalna info linija za ovisnosti

Trebate li informacije kome se obratiti za savjet ili pomoć ako vi ili netko vama blizak ima problem s ovisnošću? Obratite nam se radnim danom od 9 do 16h.

Alkohol

Alkoholno piće je svaki napitak koji sadrži određenu količinu etanola, alkohola koji nastaje fermentacijom žitarica, voća ili drugih izvora šećera. Alkoholna pića djele se na slaba, srednje jaka i jaka ili žestoka alkoholna pića sa sadržajem etanola koji se kreće od 3% do 50%.

 Ovisnost o alkoholu naziva se alkoholizam. Alkoholizam je psihički poremećaj koji označava prekomjernu konzumaciju alkohola koja pogađa pojedinca, ali i njegovu obitelj, radnu sredinu i zajednicu u kojoj živi.

Alkoholizam je bolest koja ne nastupa odjednom, već postupno i dugo vremena nije uočljiva ni okolini ni samom pojedincu. Neprekidnim pijenjem alkohola, kod osobe se polako, ali sigurno razvija alkoholizam. Kod mladih ljudi ovisnost o alkoholu puno se brže razvija nego kod odraslih.

42,5% učenika i 43,9% učenica

u dobi od 15 godina iskusilo je pijanstvo najmanje jednom u životu.

66,4% učenika i 71,0% učenica

u dobi od 15 godina konzumiralo je alkohol najmanje jednom u životu.

62,9% odraslih i 69,4% mlađih odraslih

konzumiralo je alkohol u posljednjih mjesec dana.

Bolest ovisnosti o alkoholu prolazi svoje karakteristične faze:

Faza umjerenog pijenja je prva faza razvoja alkoholizma. Pijenje alkohola najčešće započinje tako što osoba povremeno i umjereno pije alkohol. Međutim, kao i kod svake druge psihoaktivne tvari, s vremenom je organizmu potrebna sve veća količina alkohola za postizanje „efekta“. Povećavaju se količine i učestalost pijenja, a konzumacija alkohola postaje navika.

Trening faza pijenja je prijelaz između faze umjerenog pijenja i razvoja ovisnosti. Umjereno pijenje sad prerasta u rizično i štetno pijenje alkohola.

Alkoholizam karakterizira povećanje tolerancije, psihička ovisnost i zloupotreba alkohola. Povećana tolerancija se obično razvija poslije višemjesečnog pijenja alkohola i znači da osoba sad može podnijeti veće količine alkohola nego prije. Psihička ovisnost je potreba za stalnim unošenjem alkohola u organizam.

Alkoholizam može imati razarajuće posljedice na obiteljski život i profesionalne obaveze. Problemi u obiteljskim odnosima, zanemarivanje dužnosti i financijske teškoće samo su neki od društvenih aspekata koji trpe zbog ovisnosti. Osim toga, ovisnost često dovodi do izolacije, gubitka prijatelja i društvene stigme.

Problem uporabe alkohola proteže se izvan individualnih navika. Smanjenje upotrebe alkohola na razini društva zahtijeva koordinirane napore svih segmenata zajednice — od vladinih tijela i zdravstvenih organizacija do obrazovnih ustanova i medija.

Najnoviji dokumenti i istraživanja

Kontakte ustanova koje se bave problematikom ovisnosti u vašem gradu ili županiji možete pronaći u mapi kontakata.

Ako niste sigurni u kojoj ustanovi potražiti savjet ili pomoć, kontaktirajte našu Info liniju.

Simptomi ovisnosti
o alkoholu

Da bismo mogli govoriti o ovom poremećaju, trebaju biti zadovoljena najmanje tri kriterija.

Izvor: Američka Psihijatrijska Udruga: Dijagnostički i statistički priručnik za mentalne poremećaje (DSM-5)

1

Nesavladiva žudnja za konzumiranjem alkoholnog pića

2

Gubitak kontrole tj. nemogućnost prestanka pijenja alkohola

3

Porast tolerancije tj. potreba za sve većom količinom alkohola.

4

Porast tolerancije tj. potreba za sve većom količinom alkohola

5

Znakovi fizičke ovisnosti: drhtanje ruku, znojenje, mučnina, crvenilo lica, povećan puls, halucinacije

6

Promjene u ponašanju i raspoloženju: agresivnost, depresija, razdražljivost ili anksioznost i nisko samopouzdanje

7

Poteškoće s koncentracijom ili pamćenjem

8

Poremećaji spavanja: poteškoće s uspavljivanjem, nemirni san ili često buđenje 

9

Promjena težine ili gubitak apetita

10

Osjećaj krivnje i iznerviranosti tuđim opaskama vezano uz prekomjerno pijenje

11

Zapostavljanje higijene i zanemarivanje unosa hrane i tekućine

12

Narušavanje socijalnih odnosa, naročito unutar obitelji

13

Opravdanje pijenja kao načina opuštanja nakon posla, napornog dana s djecom ili kao nagrade

14

Nastavak pijenja unatoč spoznaji koliko je to štetno

3

Porast tolerancije tj. potreba za sve većom količinom alkohola

4

Zanemarivanje svakodnevnih obaveza, obitelji, prijatelja i posla

5

Znakovi fizičke ovisnosti: drhtanje ruku, znojenje, mučnina, crvenilo lica, povećan puls, halucinacije

6

Promjene u ponašanju i raspoloženju: agresivnost, depresija, razdražljivost ili anksioznost i nisko samopouzdanje

7

Poteškoće s koncentracijom ili pamćenjem

8

Poremećaji spavanja: poteškoće s uspavljivanjem, nemirni san ili često buđenje 

9

Promjena težine ili gubitak apetita

10

Osjećaj krivnje i iznerviranosti tuđim opaskama vezano uz prekomjerno pijenje

11

Zapostavljanje higijene i zanemarivanje unosa hrane i tekućine

12

Narušavanje socijalnih odnosa, naročito unutar obitelji

13

Opravdanje pijenja kao načina opuštanja nakon posla, napornog dana s djecom ili kao nagrade

14

Nastavak pijenja unatoč spoznaji koliko je to štetno

Skala samoprocjene problematičnog igranja video igra:
Koliko ste puta u posljednjih 12 mjeseci…

Nikad: 1

Rijetko: 2

Ponekad: 3

Često: 4

Vrlo često: 5

…zbrajanjem svih odgovora danih na pitanja i mogu varirati od minimalno 4 do maksimalno 20 bodova, pri čemu viši rezultati ukazuju na veći stupanj poremećaja igranja. Ukoliko ispitanik bilježi više rezultata koji se vrednuju kao 4 ili 5 to označava i veću razinu problema.

Test za procjenu fizičke ovisnosti o alkoholu

A: 0 bodova

B: 1 bod

C:2 boda

D:3 boda

E:4 boda

1. Koliko često pijete alkoholna pića?

a) Nikad

b) Mjesečno ili manje

c) 2–4 puta mjesečno

d) 2–3 puta tjedno

e) 4+ puta tjedno

2. Koliko standardnih pića (10 g) alkohola pijete na tipičan dan kada pijete?

a) 1–2

b) 3–4

c) 5–6

d) 7–9

e) 10+

3. Koliko često ste popili 6 ili više standardnih pića (60 g alkohola) u jednoj prilici u posljednjih godinu dana?

a) Nikad

b) Manje od jednom mjesečno

c) Jednom mjesečno

d) Tjedno

e) Svaki dan ili skoro svaki dan

0-4 bodova Vrlo niska ovisnost, nije potrebno nastaviti s preostalih 7 pitanja

5-12 bodova Nastavite s upitnikom!

Izvor: Svicher A, Cosci F, Giannini M, Pistelli F, Fagerström K. Item response theory analysis of Fagerström test for cigarette dependence. Addict Behav. 2018;77:38-46

Ako ste imali 5-12 bodova, nastavite s upitnikom...

A: 0 bodova

B: 1 bod

C:2 boda

D:3 boda

E:4 boda

4. Koliko ste često tijekom prošle godine otkrili da niste mogli prestati piti nakon što ste počeli?

a) Nikad

b) Mjesečno ili manje

c) 2–4 puta mjesečno

d) Tjedno

e) Svaki dan ili skoro svaki dan

5. Koliko često tijekom prošle godine niste uspjeli učiniti ono što se očekivalo od vas zbog vašeg pijenja?

a) Nikad

b) Manje od jednom mjesečno

c) Jednom mjesečno

d) Tjedno

e) Svaki dan ili skoro svaki dan

6. Koliko često ste tijekom prošle godine trebali alkoholno piće ujutro kako biste se pokrenuli nakon teške serije pijenja?

a) Nikad

b) Manje od jednom mjesečno

c) Jednom mjesečno

d) Tjedno

e) Svaki dan ili skoro svaki dan

7. Koliko često ste tijekom prošle godine imali osjećaj krivnje ili kajanja nakon pića?

a) Nikad

b) Manje od jednom mjesečno

c) Jednom mjesečno

d) Tjedno

e) Svaki dan ili skoro svaki dan

8. Koliko se često tijekom prošle godine niste mogli sjetiti što se dogodilo prošlu noć jer ste pili?

a) Nikad

b) Manje od jednom mjesečno

c) Jednom mjesečno

d) Tjedno

e) Svaki dan ili skoro svaki dan

9. Jeste li vi ili netko drugi ozlijeđeni zbog vašeg opijanja?

a) Ne

b) /

c) Da, ali ne u zadnjih godinu dana

d) /

e) Da, tijekom prošle godine

10. Je li rođak ili prijatelj, liječnik ili drugi zdravstveni radnik bio zabrinut zbog vašeg pijenja ili predložio da ga smanjite?

a) Ne

b) /

c) Da, ali ne u zadnjih godinu dana

d) /

e) Da, tijekom prošle godine

0-7 bodova Nizak rizik
8-15 bodova Opasno/rizično
16-19 bodova Štetno pijenje i moguća ovisnost o alkoholu
20+ bodova Vjerojatna ovisnost

Izvor: Svicher A, Cosci F, Giannini M, Pistelli F, Fagerström K. Item response theory analysis of Fagerström test for cigarette dependence. Addict Behav. 2018;77:38-46

Česta pitanja vezana uz ovisnosti o alkoholu

Niste pronašli odgovor na pitanje? Nazovite Info liniju!

  1. Zavodu za javno zdravstvo vaše županije možete se obratiti za termin savjetovanja koje provode stručni djelatnici službama za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti. Za termin savjetovanja možete se naručiti telefonskim putem ili mailom, a za savjetovanje nije potrebna uputnica. Na savjetovanju ćete dobiti informacije o daljnjim koracima vezanim uz liječenje. Kontakte županijskih zavoda za javno zdravstvo možete pronaći u mapi kontakata.
  • Bolnicama koje imaju specijalizirane odjele/dnevnu bolnicu za liječenje osoba koje imaju problem s alkoholom bolnicama u vašoj županiji koje imaju ustrojen odjel za psihijatriju. Moguće je naručiti se na inicijalni razgovor telefonskim putem ili mailom. Za liječenje u bolnici potrebna je uputnica koju izdaje liječnik opće/obiteljske medicine. Kontakte bolnica možete pronaći u mapi kontakata.
  • Terapijskim zajednicama. Osobe koje žele uspostaviti apstinenciju/uspostavile su apstinenciju mogu se prijaviti za boravak u jednoj od terapijskih zajednica koja djeluje u Hrvatskoj. U terapijskoj zajednici osobe borave od nekoliko mjeseci do 3 godine. Ovisno o tome kako je zajednica uređena, razlikuje se i način ulaska u zajednicu. Kako bi saznali više informacija o radu terapijske zajednice, dokumentima koje je potrebno prikupiti prije dolaska u zajednicu te kako bi dogovorili pripremni razgovor, kontaktirajte samu terapijsku zajednicu. Koje sve vrste zajednica postoje (vjerske, sekularne, namijenjene muškarcima, namijenjene ženama, namijenjene majkama s djecom i dr.) i gdje se nalaze u Hrvatskoj možete pronaći u mapi kontakata.
  • Udrugama koje djeluju u području ovisnosti. Udruge nude različite usluge, kao što je mogućnost savjetovanja, održavanje klubova liječenih alkoholičara, podjela informativnih i edukativnih materijala i sl. Kontakte udruga koje u Hrvatskoj pružaju usluge osobama koje imaju problem s kockanjem možete pronaći u mapi kontakata.
  • Klubovima liječenih alkoholičara (KLA) u sklopu kojih se, pod stručnim vodstvom održavaju redoviti susreti osoba koje apstiniraju od kockanja. U Hrvatskoj djeluje znatan broj klubova liječenih alkoholičara, a njihove kontakte možete pronaći u mapi kontakata.
  • Info linija za ovisnosti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Ako niste sigurni kome se obratiti za savjet ili pomoć, kontaktirajte Info liniju za ovisnosti. Putem linije dobit ćete kontakt podatke ustanova i/ili udruga koje djeluju na području vašeg grada/županije.

Uvjet da osoba započne liječenje od ovisnosti jest njena odluka i želja za liječenjem, stoga osobu ne možemo „prisiliti“ na liječenje. S osobom možemo iskreno pričati o njenoj ovisnosti, informirati ju kome se može obratiti u svrhu liječenja te osobi biti podrška u procesu liječenja.

Sigurnosnu mjeru obveznog liječenja od ovisnosti koja je propisana Kaznenim zakonom može izreći sud. Mjera obveznog liječenja od ovisnosti izriče se osobi koja je počinila kazneno djelo pod odlučujućim djelovanjem ovisnosti o alkoholu, droge ili druge vrste ovisnosti, ako postoji opasnost da će zbog te ovisnosti u budućnosti počiniti teže kazneno djelo.

Osobu s težim duševnim smetnjama koja zbog tih smetnji ozbiljno i izravno ugrožava vlastiti ili tuđi život, zdravlje ili sigurnost može se primiti u psihijatrijsku ustanovu, sukladno postupku za prisilno zadržavanje i prisilni smještaj koji su propisani Zakonom o zaštiti osoba s duševnim smetnjama. Odluku o prisilnom zadržavanju donosi liječnik opće/obiteljske medicine ili psihijatar, a odluku o prisilnom smještaju po žurnom postupku donosi sud.

Intenzitet učinka alkohola na organizam izravno je povezan s unesenom količinom alkohola. Genetika, tjelesna težina, spol, dob, vrsta pića, hrana koju ste pojeli, lijekovi koje koristite i zdravstveno zdravstveno stanje pojedinca utječu na to kako ljudi reagiraju na alkohol.
Ne. Čaša piva ima otprilike istu količinu alkohola kao čaša vina ili žestokog pića. Od presudne je važnosti količina unesenog alkohola, a ne vrsta alkoholnog pića. Ljudi imaju osjećaj manjeg učinka piva ili vina. To može biti zato što voda u pivu i vinu stvara više volumena za piće u usporedbi s jednakom količinom alkohola u žestokim pićima.
Binge drinking (opijanje, prekomjerno pijenje) odnosi se na obrazac pijenja alkohola tijekom kojeg se u kratkom vremenskom razdoblju konzumira velika količina alkohola s ciljem brzog opijanja. Ovaj obrazac konzumacije često rezultira značajnim porastom koncentracije alkohola u krvi.
Postoje snažni znanstveni dokazi da konzumacija alkohola povećava rizik od raka, uključujući rak usta i grla, jetre, dojke (kod žena) te debelog crijeva i rektuma, a za neke vrste raka rizik se povećava čak i pri niskim razinama konzumacije alkohola (manje od 1 pića dnevno). Studije su pokazale da što više alkohola osoba pije, to je veći rizik od razvoja raka povezanog s alkoholom.
Ne postoji sigurna razina upotrebe alkohola tijekom trudnoće. Ženama koje su trudne ili planiraju zatrudnjeti preporučuje se suzdržavanje od konzumiranja alkohola. Nekoliko stanja, uključujući poremećaje spektra fetalnog alkohola, povezano je s uporabom alkohola tijekom trudnoće.

Potreban vam je kontakt institucije ili organizacije koja pruža usluge osobama s problemom ovisnosti?

Potreban vam je kontakt institucije ili organizacije koja pruža usluge osobama s problemom ovisnosti o alkoholu?

Skip to content