Nacionalna info linija za ovisnosti

Trebate li informacije kome se obratiti za savjet ili pomoć ako vi ili netko vama blizak ima problem s ovisnošću? Obratite nam se radnim danom od 9 do 16h.

Smanjenje šteta (eng. Harm reduction)

O smanjenju šteta i rizika povezanih s uporabom droga

Krovni termin za intervencije, programe i politike kojima se nastoje spriječiti, smanjiti i ublažiti zdravstvene, društvene i ekonomske štete pojedincima, zajednicama i društvima, koje proizlaze iz uporabe psihoaktivnih tvari i ovisničkih obrazaca ponašanja. Politika smanjenja šteta povezanih sa zlouporabom droga predstavlja javnozdravstveni pristup koji je usmjeren na populaciju korisnika droga, a obuhvaća intervencije, programe i politike koje nastoje smanjiti zdravtvene, ekonomske i socijalne štete nastale kao posljedica korištenja droga od strane pojedinaca, grupa ili zajednica. 

Dobrovoljno, anonimno i besplatno savjetovanje i testiranje na zarazne bolesti

Što?

Osobe se mogu obratiti za testiranje zaraznih bolesti te savjetovanje o daljnjim postupcima i mogućnostima liječenja.

Tko?

Zdravstveni djelatnici/ustanove u suradnji s nevladinim organizacijama provode testiranja na zarazne bolesi (HIV, hepatitis C i hepatitis B).

Kako?

Testiranje je anonimno i besplatno, provodi se brzim testovima na uzorak oralne tekućine ili kapilarne krvi, a može se testirati i laboratorijskim testovima.

Gdje?

Kod pozitivnih rezultata korisnici se savjetuju te upućuju na liječenje u odgovarajuće zdravstvene ustanove. Lokacije centra za testiranje možete pronaći u mapi kontakata na dnu stranice.

Kontakte ustanova koje se bave problematikom ovisnosti u vašem gradu ili županiji možete pronaći u mapi kontakata.

Ako niste sigurni u kojoj ustanovi potražiti savjet ili pomoć, kontaktirajte našu Info liniju.

Dostupni programi smanjenja šteta

Cilj intervencije su unaprijediti funkcioniranje osobe, pružiti podršku u svladavanju kriznih situacija i povećati mogućnost za funkcionalno življenje.

Nastoji se pružiti pomoć osobi u započinjanju životnih promjena ili u poboljšanju postojeće situacije.

Cilj je omogućiti anoniman pristup sterilnom priboru za intravenozno korištenje droga (igle, štrcaljke, filtri, kuhalo, alkoholne maramice, ampule destilirane vode i sl.) te smanjiti javnozdravstvene štete prikupljanjem korištenog pribora.

Zamjena pribora je dostupna u drop-in centrima organizacija civilnog društva i/ili na mjestima na koje izlaze njihovi vanjski radnici.

Cilj im je osigurati prostor u kojem osobe koje koriste droge mogu anonimno i besplatno boraviti tijekom dana, izvršiti zamjenu štrcaljki i igala, obavljati higijenske i prehrambene potrebe, ostvariti socijalne kontakte i provesti strukturirano slobodno vrijeme kako bi se smanjile moguće štete povezane s boravkom na ulici.

Nude informacije o ostalim programima i projektima od interesa za osobe koje koriste droge.

Cilj je omogućiti osobama koje koriste droge lako dostupne usluge programa smanjenja šteta kroz izlazak vanjskih radnika na teren, te prevenirati druge zdravstvene i društvene posljedice uzimanja droga.

Kako bi se obuhvatila što šira populacija, odabiru se mjesta okupljanja koja se obilaze prema unaprijed određenom rasporedu, te se na tim lokacijama vrši zamjena pribora za injektiranje, podjela kondoma i pružaju se informacije o mogućnostima liječenja i testiranja, hepatitisu, HIV-u i ostalome.

Primjeri dobre
prakse u EU

Usmjereno je na smanjenje šteta povezanih s rekreativnim konzumiranjem droga putem osiguravanja lako dostupnih, atraktivnih i znanstveno utemeljenih usluga. Europske organizacije civilnog društva koje se bave anonimnim i besplatnim testiranjem droga udružene su u TEDI mreži (link).

Služi kao sustav ranog upozoravanja javnosti o sadržaju droga koje planiraju konzumirati, a pomaže u optimizaciji strategija, programa ili intervencija javnog zdravstva, prevencije i smanjenja šteta. Osobe predaju uzorak droge na analizu te dobiju nalaz o sastavu s ciljem što sigurnije konzumacije. Vrlo često služi kao prvi kontakt sa zdravstvenim sustavom.

Predstavljaju mjesto za što sigurniju konzumaciju droga pod nadzorom, te istovremeno pružaju mogućnost za informiranje o ostalim dostupnim programima u području, kao i u području tretmana ovisnosti.

Najčešće se govori o sobama za injektiranje, dok postoje i sobe za ušmrkavanje. U sobama za konzumaciju droga osigurava se sterilan pribor za konzumaciju, pružaju se informacije o drogama, osnovna zdravstvena skrb te preporuke o liječenju i tretmanu, a osiguran je i pristup medicinskog osoblja.

Uglavnom se radi o ”jednosmjernim” prostorijama koje imaju diskretan ulaz i izlaz odvojen od ulaza te su opremljene priborom za reanimaciju u hitnim slučajevima i koševima za infektivni otpad.

Uvode se s ciljem smanjenja smrtnih slučajeva uzrokovanih predoziranjem opioidima. Nalokson je opioidni antagonist koji brzo i privremeno poništava učinke drugih opioida, te nema potencijal za zlouporabu. Programi dijeljenja kućnih doza naloksona predstavljaju kombinaciju edukacije o prevenciji smrtnog ishoda uslijed predoziranja i pružanje prve pomoći za osobe koje koriste droge, članove njihovih obitelji ili prijatelje te distribuciju lijeka naloksona.

Obuhvaćaju niz intervencija u području promocije zdravlja u okruženjima noćnog života kao što je projekt Tripsittera, a koji kod nas provodi udruga Terra na određenim lokacijama u Rijeci i Zagrebu.

Ako ste pronašli odbačen pribor za injektiranje droga, važno je da ga ne dirate, nego kontaktirate udrugu koja će pribor propisno zbrinuti.

Ako ste pronašli odbačen pribor za injektiranje droga, važno je da ga ne dirate, nego kontaktirate udrugu koja će pribor propisno zbrinuti.

Skip to content