Nacionalna info linija za ovisnosti

Trebate li informacije kome se obratiti za savjet ili pomoć ako vi ili netko vama blizak ima problem s ovisnošću? Obratite nam se radnim danom od 9 do 16h.

Nacionalni informacijski sustav za droge

O sustavu

Pojava novih psihoaktivnih tvari na nacionalnom (legalnom ili ilegalnom) tržištu

Nacionalni informacijski sustav za droge (NISD) djeluje pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i predstavlja kompleksni mehanizam za praćenje problematike droga te posebno zdravstvenih i socijalnih posljedica njihove zlouporabe u Republici Hrvatskoj.

Opći cilj Nacionalnog informacijskog sustava za droge jest osigurati zemlji članici EU i EUDA-i objektivne, pouzdane i usporedive informacije o drogama i ovisnosti o drogama te njihovim posljedicama na društvo. Rad NISD-a temelji se na prikupljanju i analizi informacija vezanih uz pet ključnih epidemioloških te ostalih indikatora Agencije Europske unije za droge (EUDA) radi njihove usporedivosti na europskoj razini, ali istodobno razvija i informacijski sustav sukladno potrebama, interesima i specifičnostima Republike Hrvatske.

Konačne informacije prikupljene i proizvedene u sklopu NISD-a se redovito koriste za evaluaciju potreba i kreiranje mjera prevencije, liječenja, programa smanjenja štete, nadzora i sprječavanja kriminaliteta vezanog uz zlouporabu droga te općenito politike suzbijanja cjelokupne problematike droga na nacionalnoj i lokalnoj razini.

Temeljna svrha praćenja aktualnog stanja na području droga i ovisnosti o drogama u zemlji, kao i povezanih trendova, jest na osnovi analize prikupljenih podataka definirati smjernice za kreiranje nacionalne politike za droge, kao i smjernice za definiranje i primjenu budućih aktivnosti usmjerenih na suzbijanje problematike droga te evaluaciju njihove učinkovitosti.

Institucije i organizacije koje su uključene u NISD

Institucije i organizacije uključene u rad Nacionalnog informacijskog sustava za droge:

  1. Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za suzbijanje zlouporabe droga (koordinator)
  2. Mjerodavna ministarstva: Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo financija, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
  3. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
  4. Državni zavod za statistiku
  5. Znanstvene ustanove
  6. Toksikološki laboratoriji
  7. Nevladine organizacije, terapijske zajednice

Pet ključnih indikatora EUDA-e

1

Prevalencija i načini uporabe droga u općoj populaciji (populacijska istraživanja)

2

Prevalencija i načini problematične uporabe droga (statistička prevalencija/ procjene incidencije i istraživanja među ovisnicima)

3

Zarazne bolesti povezane s uporabom droga (prevalencija i incidencija HIV-a, hepatitisa B i C kod intravenoznih osoba s problemom ovisnosti)

4

Smrti povezane s uporabom droga i smrtnost među ovisnicima (statistike o smrtnosti u općoj populaciji, posebni registri o smrtnosti među osobama s problemom ovisnosti, kohortna istraživanja među ovisnicima)

5

Zahtjevi za liječenjem (statistike ustanova koje se bave liječenjem ovisnosti o drogama i klijentima koji su započeli liječenje)

Pokazatelji ponude i potražnje droga

Agencija Europske unije za droge (EUDA) prikuplja, objedinjuje i analizira informacije o situaciji s drogama u 28 država članica EU-a, kao i Turskoj i Norveškoj, pri čemu zadržava svijest o globalnom kontekstu. Tako se na području ponude i potražnje droga prate sljedeći pokazatelji:

Podaci o zapljenama droga odnose se na sve zapljene tijekom godine koje u svakoj zemlji vrše sve agencije za provedbu zakona (policija, carina itd.).

Podaci uključuju broj zapljena, zaplijenjenu količinu i broj zapljena u odnosu na razinu tržišta (maloprodajna, srednja, veleprodajna razina).

Pozornost se usmjerava na tipične droge, iako zemlje navode i izvještavaju o svakoj drogi za koju su dostupni podaci o zapljenama. Ovisno o vrsti droge, zaplijenjene količine iskazuju se u kilogramima, broju biljaka, litrama, jedinicama, dozama, tabletama, kapsulama, flasterima, blotterima, markicama i sl.

Prikupljaju se cijene tipičnih droga u eurima, na razini maloprodaje (ulične) i veleprodaje. Cijene kanabisa, heroina, kokaina, amfetamina i metamfetamina navode se u eurima po gramu/kilogramu, ecstasyja u eurima po tableti/1000 tableta, a LSD-a u eurima po dozi/1000 doza. Prikupljaju se podaci o jačini proizvoda od kanabisa, kao i podaci o čistoći heroina (bijeli i smeđi), proizvoda od kokaina (kokain i crack), amfetamina, metamfetamina i MDMA-a. Također se prikupljaju podaci o sadržaju tableta koje sadrže tvari slične MDMA-u, amfetaminima, metamfetaminima i dr.

Izvješća o prijestupima povezanim sa zakonima o drogama, ovisno o državi, obično uključuju uporabu, posjedovanje, trgovinu i proizvodnju. Prikupljaju se podaci o broju prekršaja/kaznenih djela i prijestupnika te broj prijestupa/prijestupnika s obzirom na uporabu, ponudu i uzgoj/proizvodnju te s obzirom na vrstu droge (ukupan broj i broj za proizvodnju).

Skip to content